Rovdyr Allianse

Meny

Hjem
Forvaltning
Internasjonale avtaler

Feil med rovviltpolitikken
Forvaltningspraksis
Utnyttelse av nødvergeretten
Nødvergeretten fortsettelse
Strategi
Stortingsvalg
Nyheter
Kontakt
English
Bern Convention
Det vi mener
Miljøverndepartementet


Bilder: © Staffan Widstrand: http://www.staffanwidstrand.se/

 

Spørsmål til Miljøverndepartementet

Vi har sendt noen spørsmål til Miljøverndepartementet 

 Vi har et felles ansvar med naboland der vi har felles rovdyrstammer i følge Bern - og Biomangfold konvensjonen. 
 
Hvis vi har forpliktelser i å ta del i å bevare rovdyra - og at denne oppgaven skal fordeles noenlunde likt..

Spørsmål:
1) Hva er det Norge gjør som fører til at rovviltartene ikke dør ut på sikt?


2) Hva har Norge gjort(aktivt) for at vi per i dag har ulv i Skandinavia?

3) Har vi i dag en noenlunde lik fordeling når det gjelder ivaretakelse av bjørn og ulv? - Og hvis MD mener ja - på hvilke måte?
 
4) Hvor lite/få ulv kan Norge ha i følge Norsk tolkning av Bern-konvensjonene, hvis vi skal ta "aktiv del" i et felles ansvar?


5) Er dagens lovverk, avtaler og føringer sterke nok til å stå i mot en eventuell utryddelse av en ny regjering som ikke ønsker rovdyr?
I dag blir jo lovverk og avtaler tolket veldig løst! - Sittende regjering gjør som de vil, så lenge vi har forekomster av artene.

6) Hvis antall ynglinger, sammen med soner og tiltak(felling som konfliktdemping) fører til at vi ikke klarer å ta vare bærekraftige stammer av de store rovdyra. Følger da Stortingsmeldingen Norsk lovverk og internasjonale avtaler?
 

I dag forteller rapportene om bestandenes utviklinger og om kalkulerte konsekvenser av fremtidige handlinger som vedvarende store uttak på foreksempel jerv.
7) Når forskere sier at bestanden vil bryte sammen/forsvinne fra områder hvis vi fortsetter å felle mange dyr - noe vi må hvis vi skal ned på bestandsmål(fremdeles jerv).
Er da bestandsmålsnivå bærekraftig? 
 
8)
Hvordan tar man hensyn til slik viktig informasjon?

9) Er rovviltmeldingen og bestandsmål så låst, at hvis bestandsmål ikke er bærekraftig og fører til utryddelse(på sikt) Så teller bestandsmålet mere enn lover og internasjonale avtaler(det å ta vare på arten)?
Man må jo gå ut fra at forskere kalkulerer riktig, ellers er det jo ingen vits i å ha forskere!

 
10) Hva har man oppnådd med regionale nemnder? -konflikten har økt!


11) Kan vi forvente oss en handlingsplan for å nå bærekraftige rovviltbestander, slik at vi tar vare på disse artene til fjern fremtid?

Svar fra Miljødepartementet (del 1)
Svar fra Miljødepartementet (del 2)